Lainaus uusimmasta Koiramme-lehdestä:

" Tutkija Anna Hielm-Björkman kannustaa koiranomistajia loppukiriin. Kattavan aineiston avulla saadaan sekä koiria että niiden omistajia ja kasvattajia hyödyttävää tietoa.

....

Kyselyn tärkein tavoite on selvittää ympäristötekijöiden vaikutusta koiran sairauksiin. Ruokinnan lisäksi halutaan tietoa niin sisäilman laadusta kuin luonnonvalossa vietetyn ajan määrästä. Lisäksi tarkastellaan koiran emon ruokintaa kantoaikana ja pikkupentujen muonitusta.

...

Kyselyyn pyritään saamaan 10000 vastausta. Kasassa on nyt kutakuinkin puolet. - Jos saamme riittävän aineiston, ja siinä tulee esiin kiinnostavia syy-seuraussuhteita, voimme tutkia niitä tarkemmin kliinisten kaksoissokkotutkimusten avulla."

Kyselylomake löytyy osoitteesta www.ruokintakysely.fi ja itse kävin sinne jo Allun ja Lumeksen osuudet vastailemassa.