KASVATTAJANIMEN SAAMINEN & YLLÄPITO

Koirat

Suomen Kennelliiton vaatimukset

 • hakija on täyttänyt 18 vuotta
 • hakija on sopiva kennelnimen omistajaksi
 • hakija on Kennelliiton ja rotujärjestön jäsen
 • Kennelliittoon on toimitettu rotujärjestön lausunto asiasta tai rotujärjestön antama todistus jäsenyydestä, josta ilmenee, että rotujärjestö ei halua antaa lausuntoa kennelnimeä varten
 • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin korkeintaan seitsemän (7) vuotta sitten
 • hakija on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen

Kennelnimi on voimassa kennelnimen omistajan eliniän, ellei jäljempänä muuta mainita. Hallitus voi poistaa kennelnimen aikaisintaan kahdenkymmenen (20) vuoden kuluttua siitä, kun sen omistaja tai omistajat ovat eronneet, erotettu tai katsottu eronneeksi Kennelliiton jäsenyydestä.

Kennellinimisääntö kokonaisuudessaan kennelliiton sivuilla.

Kanit ja jyrsijät

Suomen kani-ja jyrsiläliiton vaatimukset (tummensin kohdat, jotka ovat suurimmat puutokset kennelnimisäännössä)

 • Kasvattajanimen anojan tulee noudattaa kasvattajanimisääntöjä sekä anomansa lajin lajiyhdistyksen sääntöjä. Molemmat säännöt täytyy anottaessa täyttyä vaadittavilta osilta.
 • Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos lajiyhdistyksen hallitus niin suosittelee. Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi.
 • Hakijan täytyy kuulua hakemiensa lajien lajiyhdistyksiin vähintään hakemista edeltävänä vuonna ja hakemisvuonna. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä anoo kasvattajanimeä, heidän tulee kummankin kuulua johonkin kasvattamansa lajin lajiyhdistykseen niin, että he kuuluvat yhdessä vähintään yhteen samaan lajiyhdistykseen. Muihin kasvattamiensa lajien lajiyhdistyksiin toinen voi kuulua ilman toisen jäsenyyttä, mutta kuitenkin niin, että jäsenyydet kattavat kaikki kasvatettavat lajit. Kasvattajanimen ylläpitämiseen vaaditaan em. jäsenmaksujen jokavuotinen maksaminen. Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti.
 • Hakijan tulee ennen kasvattajanimen anomista maksaa Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n tilille ns. kasvattajanimimaksu, kaksikymmentä (20) euroa. Maksettua maksua ei palauteta, mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta kasvattajien määrästä. Haettaessa voimassaolevalle kasvattajanimelle uusia lajeja, maksua ei makseta.
 • Hakijan on täytynyt perehtyä kasvattamiensa lajien rotumääritelmiin ja hoitovaatimuksiin sekä tietää jalostustavoitteensa ja kasvattajan vastuunsa.

Kasvattajanimi poistetaan käytöstä, jos kasvattaja ei ole maksanut jäsenmaksujaan ajallaan. Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus asiasta Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

Näiden yleisten vaatimusten lisäksi jokaisella lajiyhdistyksellä (marsut, lemmikkihiiret, kesyrotat, chincillat, hamsterit, kanit) on vielä lisämääreitä, joissa listaan tässä vähintään kahden yhdistyksen vaatimuksissa esiintyvät. Määreet kokonaisuudessaan ovat luettavissa Suomen kaniyhdistyksen ja Suomen kani- ja jyrsijäliiton sivuilta.

 • Rekisteröidyille jalostuseläimille on vähimmäismäärä ja jalostuseläinten kombinaation tulee olla selkeä ja järkevä suhteessa haettavaan muunnokseen.
 • Jalostussuunnitelmaan tulee merkitä eläinten nimet, värit, sukupuolet sekä niiden heikkouksia (esim. niskakuoppa) ja vahvuuksia (esim. puhdas väri). Jalostussuunnitelman voi tehdä kahdella tai useammalla anotulla eläimellä. Kasvattajanimihakemus hylätään, jos eläimet ovat väriltään toisilleen sopimattomia tai ne kaikki ovat uroksia.
 • hyväksytysti suoritettu kasvattajakurssi sekä allekirjoitettu kasvattajasitoumus
 • Anojan tulee tehdä vapaamuotoinen selvitys eläintensä elinolosuhteista.
 • Omasta lajista tulee tietää ainakin seuraavat asiat

  • lajiominaisuudet (luonne, sosiaalisuus, rakenne, ulkonäkö jne.)
  • hoito (tilavaatimukset, ruokinta, kynsien- ja hampaiden hoito jne.)
  • sukupuolien erottaminen sekä 4 viikon ikäisiltä poikasilta että aikuisilta
  • poikasien teettämisen vaatimukset ja niiden sekä emon hoito
  • yleisimmät sairaudet ja niiden hoito (syöpä, häkkihalvaus, loiset jne.)
  • kuinka reagoida erilaisiin tilanteisiin, esim. sairaudet ja tapaturmat
  • standardi
  • osata genetiikka kasvattamiensa värien, kuvioiden ja turkkimuunnosten osalta
  • Hänen tulee olla tietoinen yleisten eläintenpitoa- ja suojelua koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä. Kasvatustoiminnassa tulee aina antaa ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja.

 • Hakijan tulee jo olla kasvattaja, ja kasvatettuja poikueita tulee esittää ennen anomista näyttelyiden virallisissa luokissa niiden lajien kohdalla, joille järjestetään virallisia luokkia.
 • Hakijan tulee olla käytökseltään asiallinen ja hyvänä esimerkkinä muille harrastajille.

Jokaisen kasvattajanimen omaavan henkilön tulee osoittaa aktiivisuutta olemalla näytteilleasettajana jossakin näyttelyssä tai osallistua kurssille tms. ajoittain pysyäkseen kasvattajalistalla ja rekisteröidä kasvattejaan säännöllisesti (esim. kerran vuodessa). Ellei kasvattaja näyttäydy missään todistettavasti/ kasvatteja ei rekisteröidä, katsotaan hänen kasvatustyönsä loppuneen ja hänen kasvattajanimensä poistetaan kasvattajalistalta. 

On suositeltavaa, että kasvattaja ilmoittaa jalostustauostaan kasvattajanimivastaavalle, jotta kasvattajalista saadaan pysymään ajan tasalla.

Mikäli kasvattaja ei jostain syystä pysty kasvattajanimen ylläpitovaatimuksia täyttämään ja hän haluaa pitää kasvattajanimensä voimassa, tulee kasvattajan tehdä ennen seuraavaa kalenterivuotta hallitukselle kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys aiheesta.

KENNELNIMISÄÄNNÖN EPÄKOHDAT?

Miksi kennelnimen saannin tulee olla jokamiehenoikeus? Miksi kennelnimen saa, jos sen haluaa, oli sitten kasvattanut pentueita jo tai ei, omisti koiria tai ei, aikoo kasvattaa pentueita tai ei, mitään vaatimuksia näiden suhteen ei ole. " Mutta jee, onpa hienoo, kun mulla on kennelnimi jee, mitä välii vaikka mulla on vaan uroksii tai ei yhtään koirii, jee."  Tämän epäkohdan vuoksi listoilla roikkuu satoja kennelnimiä, joilla on kasvatettu se yksi ainoa pentue, jos sitäkään, ja sitten huomattu "ei tämä ollutkaan meidän juttu" ja lopetettu koko homma, mutta kennelnimi se vain on ja pysyy. Lappalaiskoirayhdistyksenkin sivuilla taitaa kasvattajalistalla olla useita "kasvattajia", joilla ei ole pentueita ollut ollenkaan/moniin vuosiin, mutta siellä ne roikkuvat pennunostajia harhauttamassa, kun ei ole mitään velvollisuuksia edes ilmoittaa, että on lopettanut kasvatustyön. Ihan kuin siinäkin muka olisi kova homma?

Ja miksei esim. kasvattajakurssilla voisi olla yhtenä ohjelmanumerona oman kasvatussuunnitelman tekeminen, tai oikeastaan sen voisi liittää mukaan hakiessaan lausuntoa rotujärjestöltä, nyt on ihan liikaa näitä "onpa kiva narttu, teenpä pennut, katos tuossa kiva uros" tai "pennu on ihania"-pentueita. Ei sillä, että niissä välttämättä olisi mitään vikaa, mutta voisi sitä edes hetkeksi jokainen kasvattajaksi aikova joutua pysähtyä miettimään, että mitä annettavaa sillä omalla nartulla oikeasti on vaiko mitään, ja millainen sulho sille olisi paras vaiko ei mikään, ja vähän saada kriittisyyttä siihen "kiva narttu, kiva uros, kivat pennut"-ajatelmaan. Mikä on ko. pentueen SE juttu, miksi ko. yhdistelmä on tehty.

Ja miksi kennelnimen saa ihan mille rodulle tahansa vaan, miksei vaadita mitään näyttöä siitä, että on perehtynyt rotuun edes vähäsen, harrastanut sitä jokusen vuoden tms. tai ollut edes ko. rotuyhdistyksen jäsen vähän pidempäänkin kuin kennelnimen hakemista edeltävän päivän? Ja miksi kennelnimen saamisen jälkeen saa roturepertuaaria laajentaa ihan niin paljon kuin haluaa, mutta ei tarvitse edes liittyä ko. rotujen rotujärjestöihin jäseneksi?

Miksei kennelnimen säilymiselle ole mitään edellytyksiä? Kennelliitostakin saa erota ja silti säilyttää kennelnimensä ainakin 20 vuotta. Miksi saa kasvattaa rotua, jonka rotuyhdistyksestä eroaa heti kennelnimen saamisen jälkeen? Miksi saa kasvattaa vaikka mitä paskaa ja silti pitää kennelnimensä? Miksi saa kasvattaa ja pitää kennelnimensä, vaikka ei ikinä käy/eikä kasvatteja näy missään (näyttelyissä, kokeissa, terveystarkeissa, koulutuksissa)? Miksi pitää muka saada kennelnimi jo yhden pentueen kasvattamista varten (kun ne pennut saa kyllä rekisteriin ilman sitä kennelnimeäkin ja jos kasvattamisesta sitten innostuu ja hakee myöhemmin sitä kennelnimeä, niin sen voi liittää takautuvasti aiempaakin pentueeseen)?

Kaikkia kani-/ jyrsijä-kasvattajanimen saamisen vaatimuksia ei toki voi ainakaan sellaisinaan soveltaa koiriin, mutta on siellä mielestäni monta kohtaa, joista voisi ottaa oppia. Kaneilla ja jyrsijöillä kasvattajanimi on jonkilainen tae kasvattajan harrastuneisuudesta, ja ne vähemmän paneutuneet kasvattavat sitten (ihan tyytyväisinä) ilman kasvattajanimeä. Koirapuolella taas mikään ei ole tae mistään ja onko ihme, että kokemattomat pennusostajat ovat ihan hukassa ja ottavat pentunsa jostain vaan, kun eivät paremmasta tiedä.

 

Tämä ei ole henkilökohtaisesti kenellekään suunnattu, vaan ihan yleistä pohdintaa kiinnostavasta asiasta, ja jos asiavirheitä löytyy, ilmoitelkaa toki. :)